ä     ein, eine ä Maa, ä Frau; ä guätä Ruäff
ä gsottes ÄI     gesottenes Ei Äm liäbschtä hett-i etz ä gsottes ÄI.
ä Guätä!     guten Appetit! Mahlzeit!  
ä Huffä     viele, viel Äs hätt ä Huffä Lüüt gkaa ä dr Fahrt.
ä käis   n keines Ä käis hett öppis gsäit.
ä langä Lulatsch     ein gross gewachsener, einfältiger Mann Deer lang Lulatsch davoornä, söl ämall dr Grind abähebä, sust gse-p-mä nüüt.
ä rächtä Prüäff     ein guter Beruf Är hätt chännä ä rächtä Püäff leernä.
aa       Wer Aa säit, muäs au Bee sägä.
Aabäissi   n Ameise Biist di $s Aabäissi, brännt's uf dr Huut.
Aabäissi, Aamäisihuuffä   m Ameisenhaufen  
Aabed Ääbed m Abend  
aabuuä     anbauen, Haus erweitern  
äächzä     ächzen  
aafangs Jahr     anfangs Jahr  
aafuu     anfangen, beginnen  
aaleggä     anziehen Mosch di warem aaleggä.
aalosä     anhören  
aaluägä     anschauen Luäg mi aa!
aamachä     renovieren Är hätt ds Huus nüü aagmacht.
aamachä     renovieren Är hätt siis Huus frisch aagmacht.
aarem     arm Är hätt Chräps und isch arem draa.
abä     herunter abwärts  Zeerscht chüüä bivor's abäschluggsch.
abächnüündlä     herunterknien  Mer händ zu Schtraaff müäsä abächnüündlä.
abäläiärä     lieblos vortragen oder vorlesen  
abänand chnellä     zerbrechen,  Dr Tiächsel isch gad abänand gchnellt.
abäschniiä     bis zu Boden schneiden Geschter hätt's abägschnitt bis i ds Dorf.
abchuu     begegnen Ich bin-em im Doorf innä abchuu.
abgii     abgeben, sich abgeben Si händ ds Militäärgwand chännä abgih.
Ablauff Abläuff m Ablauf, Kanalisation